Historia

Ta strona jest poświęcona poprzednim edycjom Otwartego Zlotu oraz „Stunt Open Krotoszyn”

Rok 2014 – III Stunt Open Krotoszyn

4      12


Rok 2013 – II Stunt Open Krotoszyn

27.06.2013r.

Uwaga!

Podczas zawodów w sobotę zagrają dla nas:

w piatek 28.06.2013:

– Arkaim od 20.00
– Zespół z Milicza od 22.00 :),
– Wystąpi dla nas Sebastien Joue od 24.00,

w sobotę 29.06.2013:

– Zespół z Milicza raz jeszcze od 20.00,
– Red Scalp od 22.00,
w przerwie niespodzianka 🙂
– Ayers rock od 24.00.

 


26.06.2013r.

Informacja

Podczas zawodów będą nam pomagać harcerze z

 124 Drużyny Wędrowniczej z Krotoszyna.

Zobaczycie i znajdziecie ich po kamizelkach – wolontariusze,
Również obsługiwać będą nasz punkt medyczny.

Będą też pięknę i atrakcyjne wyglądające hostessy…….


26.06.2013r.

Uwaga!

Podczas zawodów w sobotę oraz w niedzielę będziemy przeprowadzać zbiórkę pieniędzy na pomoc koledze który wymaga specjalistycznej operacji.

poniżej fotka i kilka słów od niego :),

Nazywam się Szymon Glinkowski, mieszkam w Krotoszynie i od 15 roku życia zachorowałem na szpotawość obu stóp.
Pomimo leczenia u różnych specjalistów, stan zdrowia nie poprawił się a wręcz jest jeszcze gorzej.
Obecnie poruszam się tylko na wózku inwalidzkim a jedynym ratunkiem dla mnie jest przeprowadzenie operacji w prywatnej ORTOP Poliklinice w Poznaniu.
Mam zapewnienie Pana Profesora – który będzie mnie operował- że operacja przywróci mnie do pełnej sprawności.
Koszt operacji obu nóg i późniejsza rehabilitacja to koszt ok. 30 tys. zł.

 


21.06.2013r.

Uwaga!

Podczas zawodów będziemy gościć u siebie Zawodnika Driftingowego Pucharu Polski Adama Walczaka

który to zaszczyci nas pięknymi pokazami driftu.


Oprócz tego będziemy gościć kolegów z Krotoszyńskiej Grupy ASG którzy wykonają dla nas również specjalne pokazy walki.

link: Krotoszyńska Grupa ASG

 


20.06.2013r.

Informacja!

Z przykrością zawiadamiamy iż z braku zainteresowania wśród zawodników konkurencją w Quadach oraz ich częściową rezygnacją odwołujemy tę część zawodów. Chętne osoby śmigające na quadach oczywiście zapraszamy, będą one mogły wystąpić na zasadach pokazu za co będzie czekać na nich niespodzianka 🙂


13.06.2013r.

Regulamin II Stunt Open Krotoszyn 2013 

REGULAMIN

 

II-szych Mistrzostw Polski w Stuncie Motocklistów i Quadów

„STUNT OPEN KROTOSZYN 2013”

 

KROTOSZYN 28-30 czerwca 2013r.

 &1

Niniejszym Regulamin obowiązuje podczas imprezy motocyklowej zwanej dalej Mistrzostwami, organizowanej w Krotoszynie przez Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego Ignis Ardens, zwany dalej Organizatorem.

&2

Każdy uczestnik Mistrzostw ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Regulamin został zamieszczony na stronie internetowej Organizatora oraz będzie rozdawany każdemu uczestnikowi przy wjeździe na teren imprezy.

 &3

Wstęp na pole namiotowe od 18 roku życia

 &4

Wstęp na teren pola namiotowego uzależniony jest od zarejestrowania się jako uczestnik imprezy i od opłacenia opłaty określonej przez Organizatora. Rejestracja odbywa się na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby rejestrującej się.

 &5

Mistrzostwa nie mają charakteru imprezy masowej.

W związku z postanowieniami  organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników imprezy.

 &6

Kupując wejściówkę, uczestnik imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprezy której wejściówka dotyczy oraz stosowania się do zaleceń ochrony, służb porządkowych, kierownictwa klubu oraz organizatora.

&7

Wejściówka nie podlega zamianie.  Niemożliwy jest, także zwrot pieniędzy w żadnym innym przypadku.

 &8
Stwarzanie zagrożenia życia lub zdrowia innych osób przebywający na terenie imprezy jest zabronione i równoważne z opuszczeniem imprezy.

 &9
Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku, mogącego spowodować uszkodzenie słuchu. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poziomem dźwięku uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.

 &10
W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.

 &11
Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, zdrowia oraz mienia.

 &12
W przypadku odwołania imprezy organizator nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek rodzaju rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy, na jaką opiewa wejściówka.

 &13
Za szkody materialne wyrządzone na terenie imprezy  uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

 &14
Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy, jak również za rzeczy wartościowe zagubione lub skradzione

 &15
Osoba kupująca wejściówkę wyraża zgodę na fotografowanie swojego wizerunku i umieszczenia go na stronach internetowych i mediach.

 &16

Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Mistrzostw wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na udział niepełnoletniego w Mistrzostwach. Zgoda winna zawierać podpisy wszystkich przedstawicieli ustawowych, ich adresy oraz numery telefonów.

 &17

Każdy opuszczający imprezę zobowiązany jest do obowiązkowej jazdy w kasku.

 &18

Osoby opuszczające teren imprezy będące pod działaniem alkoholu, nie będą wypuszczani na motocyklu.

 &19

Zabrania się uczestnikom rozpalania ognisk w miejscach innych niż wyznaczone przez organizatora.

 &20

Uczestnicy imprezy mogą trenować ( udoskonalać swoje umiejętności) w miejscach wyznaczonych przez organizatora. Zabrania się stunt-owania miedzy uczestnikami imprezy, osób przybyłych na pokazy, lokalnej społeczności a także ulicach miasta.

 &21

Za szkody motocykli powstałe w trakcie pokazów organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 &22

Priorytetem jest bezpieczeństwo tak więc, każde sytuacje budzące niepokój będą wymagały zwrócenia uwagi uczestnikowi imprezy.

 &23

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników imprezy Mistrzostw, udział w dowolnej części imprezy oznacza akceptację regulaminu.

 &24

Niedostosowanie się do regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia sytuacji wydaleniem z terenu imprezy bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

&25

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych.

&26

Na terenie imprezy oraz jemu przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.

Szczególne postanowienia dotyczące konkurencji Motocyklowych.

 &1

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego akceptacji wyrażonej podpisem na liście uczestników.

 &2

Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem &24 niniejszego regulaminu.

 &3

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas konkurencji

&4

Motocykle startujące w zawodach muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny i OC (w przypadku braku w/w dokumentów zawodnik podpisze oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody oraz nie będzie miał prawa o ubieganie się o jakiekolwiek odszkodowanie od organizatora imprezy).

&5

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika co do którego istnieje realne uzasadnienie że naruszył zasady niniejszego regulaminu a ustalenie w/w naruszeń nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.

 &6

Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i odbywa się  na wyłączną odpowiedzialność uczestników.

 

Regulamin punktacji zawodników:

 

REGULAMIN I MISTRZOSTW POLSKI W STUNCIE DLA MOTOCYKLISTÓW i QUADÓW

KROTOSZYN 28-30.06.2013

 

JURY

  1. Jury składa się z 3 sędziów ich decyzja nie może być podważona a uzgodniony wynik musi zostać zaakceptowany.

PUNKTACJA

  1. Sędziowie punktują każdą rundę w skali od 1 do 50 punktów.
  2. Przyznawane są tylko pełne punkty
  3. Punkty z półfinału będą sumowane z punktami z finału.
  4. Punkty karne będą przyznawane za:

a)      wywrotkę spowodowaną ewidentnym nie opanowaniem pojazdu (-2pkt. za styl)

b)      podparcie się, położenie motocykla (-1pkt. za styl)

Jeżeli zawodnik rozpoczął podejście do tricku przed końcem czasu i po zakończeniu mierzonego czasu dalej go wykonuje trick zostanie zaliczony i punktowany

OCENA

Jury ocenia styl, płynność przejazdu, poziom trudności wykonywanych tricków oraz ich wykonanie, kontakt z publicznością (+ 1 pkt. za styl).

Za styl można otrzymać maksymalnie 10 pkt. i są one wliczane do ogólnej oceny zawodnika.

 

Ponadto uwaga sędziów będzie zwrócona i podzielona na poszczególne kategorie tricków:

 

Wheelie (max 10pkt.)

Stoppie (max 10 pkt.)

Drift / burnout (max 10pkt.)

Akrobacje (max 10 pkt.)

 

Jeżeli zawodnik nie podejmie się wykonywania tricków z którejś z w/w kategorii wtedy otrzyma 0 pkt. z danej kategorii.

 

Zawodnicy startują w półfinale w kolejności alfabetycznej a w finale zawodnicy startują od miejsca z najmniejszą ilością punktów. Wyniki półfinału zostaną ogłoszone w piątek do godziny od zakończenia zawodów.

 

Zawodnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w zawodach za okazaniem pisemnej zgody rodziców.

 

Każdy zawodnik przed wyjazdem na start zostanie poddany kontrolnemu badaniu alkomatem.

 

Jeżeli zawodnikowi zepsuje się motocykl i w ciągu 30 sekund nie uda się go uruchomić jego przejazd będzie anulowany i będzie miał szansę wystartować jeszcze raz po naprawieniu usterki.

 

Jeżeli zawodnik będzie startował w dużo gorszych warunkach atmosferycznych niż konkurencja również ma prawo do powtórzenia swego przejazdu.

 

Wszelkie pytania kierujemy przed zawodami do przewodniczącego składu sędziowskiego.

CZAS PRZEJAZDU:

a)      półfinał 4 min

b)      finał 5 min

Wszyscy zawodnicy przechodzący do finału tym samym otrzymują szansę poprawienia swego przejazdu.

 

28.04.2013r.

Dużo bieżących informacji można znaleźć bezpośrednio na FB:

 

19.04.2013r

Uwaga

Informacje dotyczące części Zlotowej:

Zlot jest „otwarty” dla wszystkich chętnych nas odwiedzić,
mogą wjechać wszelkie:
– motocykle bez ograniczeń,
– quady
– skutery itp…

Zlot odbywać się będzie przy Wodniku tak jak II MP w Stuncie.
Tutaj także znajdować się będzie baza noclegowa, zamknięta dla osób postronnych.
Część terenu wraz z sceną i placem przed nią będzie otwarta dla wszystkich chętnych posłuchać muzyki czy poskakać sobie przed sceną.
Przewidziane są także dla osób z „miasta” różne atrakcje i zabawy.
Będzie także dostępna cała gastronomia na terenie otwartym.
Dla Uczestników Zlotu również przewidziano wiele atrakcji i konkurencji z atrakcyjnymi nagrodami!!!
Będzie ustawiony wielki namiot (na wypadek wielkich upałów).
Wjazd na teren zlotu/pola namiotowego oraz specjalnej strefy dla zawodników – 40zł
w tym zapewniamy:
– niepowtarzalną blachę Zlotowo-Stuntową,
– pole namiotowe odgrodzone od osób postronnych,
– dużo atrakcji i konkurencji z extra nagrodami….
– dobre jadło i napoje…
– odjazdową muzę w wieczornych koncertach które będą już od piątku,
– w sobotę striptiz,

Zawodnicy – 100% zniżki + pamiątkowa blacha zlotowa – jednym słowem FREE
Osoby towarzyszące zawodnikom (serwisanci, koledzy, dziewczyny, żony, kochanki…) – 50% zniżki17.04.2013r.

1. Zmiana Kategori:

Ze względów technicznych zrezygnowaliśmy z kategori Kobiecej – Panie przepraszamy, zgłoszone Panie zostały dopisane do kategorii regulaminowej.

 2. Zmiana Miejsca Mistrzostw:

Względy techniczno-organizacyjne przyczyniły się do przeniesienia całej imprezy z dwóch oddzielnych miejsc (teren zlotu, pole namiotowe, scena i wile innych atrakcji oraz oddzielny plac do zawodów) w jedno skumulowane co pozwoli zarówno organizatorom, zawodnikom jak i przybyłym gościom spędzać czas zdecydowanie bardziej bezpiecznie i spokojne.

Zmiana ta spowoduje to iż wszyscy będą mogli przez cały czas trwania Zlotu jak i II Mistrzostw bawić się przez cały dzień bez konieczności przemieszczania się po całym mieście 🙂

Zawodnicy zaś będą mieli wyznaczoną specjalną strefę dla siebie i swoich maszyn obok placu na którym będą mogli prowadzić ćwiczenia 🙂 (strefa ta będzie niedostępna dla postronnych osób).

Całość obu Imprez będzie odbywać się przy Basenie Wodnik – co też pozwoli wielu przybyłym gościom korzystać z jego dobrodziejstwa, w obiekcie basenu znajduje się także Hotel.


21.03.2013r.

 

Program Zlotu i II Stunt Open Krotoszyn:

I. 28.06 – piątek
od samego rana przyjęcie gości, zapisy spóźnionych uczestników (o ile będzie jeszcze miejsce)
15.00 – 18.00 rozpoczęcie treningów przy kompleksie Wodnika
16.00 – 18.00 konkurencje sprawnościowe
18.00 – do bólu – koncerty muzyczne i dobra zabawa

II

. 29.06 – sobota

08.00 – rozpoczęcie treningów

10.00 – 16.00 – rozpoczęcie zawodów – Eliminacje

10.00 – 18.00 – zabawa i konkurencje sprawnościowe dla uczestników

18.00 – do bólu – koncerty muzyczne i dobra zabawa

III. 30.06 – niedziela
10.00 – rozpoczęcie Finałów
14.00 – rozdanie nagród na terenie Zlotu i uroczyste pożegnanie gości i uczestników Zlotu
15.00 – Imprezka wieńcząca II Mistrzostwa dla Laureatów i Sponsorów

Przewidziana niespodzianka?!

 

17.03.2013r.

Pamiętamy, że równocześnie z „Stunt Open” jest organizowany „Otwarty Zlot Motocyklowy”

 


10.03.2013r.

Informacje dotyczące II „Stunt Open”

1. Rejestracja Zawodników:

W związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwem w zawodach proszę zgłaszać swoje kandydatury do dnia 24.06.2013r.,

osoby chcące zapisać się na ostatnią chwilę mogą mieć z tym problem ze względu na możliwy brak miejsc, po tym terminie będziemy zgłoszenia rozpatrywać indywidualnie nie później jednak niż do 12.00h dnia 27.06.2013r.

e-mail na który należy przysyłać zgłoszenia:

ignis-ardens@o2.pl

… W zgłoszeniu proszę podać takie dane jak:

1. Imię i Nazwisko,

2. Ksywka,

3. Model motocykla/quada,

4. Pojemność motocykla/quada,

5. Narodowość

6. Krótki opis swojej historii z przygodą Stuntową.

 

Informacja dodatkowa:
1. Uczestnictwo w zawodach jak i wjazd na jego teren jest bezpłatne,
2. Wjazd na teren zlotu-pola namiotowego dla zawodników jest również bezpłatne,
3. Osoby towarzyszące, serwisanci itp. wjazd na teren zlotu-pola namiotowego opłata ze zniżką 50% czyli 20zł od osoby,
4. Pozostali uczestnicy Mistrzostw jak i zlotu wjazd na teren zlotowiska-pola namiotowego opłata 40zł w tym blacha zlotowa.

2. Skład Jury:

1. Michał Margasiński z StuntNews.pl

2. Adam Adi Zagalski

3. Tomek „Mok”

3. Blacha Zlotowa

Wygląd blachy zlotowej II „Stunt Open” Krotoszyn 2013

 

4. Kategorie Startowe:

Zawody odbędą się dla następujących kategorii:

A. Dla Motocyklistów:
1. Regulaminowa powyżej 500cm
2. Nieregulaminowe do 500cm

1. Nieregulamionowa bez ograniczenia pojemności (w tym roku)

Przewidziane nagrody pieniężne i nie tylko dla kategorii:

 

Ad. A.1. Klasa Regulaminowa

 

Zawody odbędą się dla następujących kategorii:

I miejsca – 5.000zł
II miejsca – 3.000zł – Sponsorami nagrody są:
Serwis szyb samochodowych, szklarstwo
Janusz Jędrzak tel. 62 725 72 78,
– Ferrum,
– Nauka Jazdy Anna Fabisiak.

III miejsca – 1.500zł – Sponsorem nagrody jest:
Ośrodek Szkolenia Kierowców LIDER Przemysław Pieniężny

A.2. za zajęcie:

I miejsca – 1.500zł – Sponsorami nagrody są:
– Studio Fryzjerskie EXIT &
– Salon Urody ESTETICA &
– MEBLE SIUDY

DETEEM Danuta Szpurtacz

II miejsca – 1.000zł – Sponsorem nagrody są:
Retro Auto – wynajem samochodów zabytkowych
Kolor Mix S.A. – farby

III miejsca – 500zł – Sponsorem nagrody jest:
Usługi koparką Katarzyna OHMANN


01.03.2013r.

Rok 2012 – I „Stunt Open Krotoszyn”I MISTRZOSTWA POLSKI W STUNCIE
dla Motocyklistów Amatorów
ODBYŁY SIĘ !!!                     Artykuł opisujący wysoki poziom zorganizowanej imprezy zamieszczony na STUNTNEWS.PL:

Zobacz też zwycięzcę: